IV Symfoniczne Organy Kościoła Pokoju

SYMFONICZNE ORGANY KOŚCIOŁA POKOJU
THE SYMPHONIC ORGAN OF THE CHURCH OF PEACE IN ŚWIDNICA
4-25.10.2019

Organizatorzy: Fundacja Dobrej Muzyki i Kościół Pokoju w Świdnicy.

Dyrektor artystyczna Cyklu: Zuzanna Bator
www.fundacjadobrejmuzyki.pl

Cykl odbył się dzięki Przyjaciołom Dobrej Muzyki, czyli Regularnym Darczyńcom Fundacji. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.