Maciej Bator

Jak przygotować organy do koncertu? Ekspertyzy i rzeczoznawstwo organowe

Nowy rok może być dobrym impulsem do ożywienia życia muzycznego w Waszej okolicy. Koncerty organowe to świetny początek! Jako Fundacja chętnie...