Zarząd fundacji

Zuzanna Bator – Prezes Zarządu

Zuzanna Bator – koncertująca organistka, organizator życia kulturalnego, żona, mama dwóch synów.

Jest absolwentką Liceum Muzycznego we Wrocławiu (klasa organów prof. Klemensa Kamińskiego), Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa organów prof. Juliana Gembalskiego) i Staatliche Musikhochschule w Stuttgarcie (klasa organów prof. Bernharda Haasa).

Jako stypendystka programu „Socrates – Erasmus” studiowała przez rok w klasie organów prof. Jona Laukvika w Staatliche Musikhochschule w Stuttgarcie. Ma na swoim koncie nagrody na ogólnopolskich konkursach organowych: I nagroda w 2004 roku we Wrocławiu, II nagroda w 2008 roku w Krakowie, dwa wyróżnienia w Poznaniu w 2008 roku. Jest również półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Organowego w 2007 roku w Brnie. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich, m.in.  Guy Boveta, Lorenzo Ghielmiego i Daniela Rotha. Koncertuje w wielu krajach europejskich jako solistka oraz akompaniatorka, a także w duecie Bator&Bator wykonując autorskie transksrypcje muzyki organowej i symfonicznej na 4 ręce i 4 nogi razem z mężem Maciejem. Bierze udział w Festiwalach organowych w Polsce, na Litwie, w Niemczech, Francji, we Włoszech, Hiszpanii.

Od 2012 lat mieszka w Świdnicy, gdzie razem z mężem prowadzi Fundację Dobrej Muzyki. Jest dyrektorem artystycznym Fundacji, w tym Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga, Koncertów Ziemi Świdnickiej i Koncertów Zimowych. W ciągu kilku lat prowadzenia Fundacji zorganizowała ponad 150 koncertów, zapraszając wybitnych artystów z całego świata. Wraz z mężem nagrała dwie płyty z muzyką organową „Organy Bazyliki NMP w Bardzie” i „Anioły wracają do gry” w Kościele Pokoju w Świdnicy.

W roku 2019 realizuje dwa stypendia twórcze: Stypendium Ministra Kultury na cykl koncertów „Transkrypcje organowe dla dzieci w Kościele Pokoju w Świdnicy” oraz stypendium Pani Prezydent Świdnicy na cykl audycji dźwiękowych i filmów „Między Organami”.

Jako koncertująca organistka szczególnie chętnie wykonuje muzykę XX wieku.

zuzanna@fundacjadobrejmuzyki.pl

zuzanna z nutami
maciej z daleka

Maciej Bator – Członek Zarządu Fundacji

Maciej Bator – kantor Kościoła Pokoju w Świdnicy, koncertujący organista, organmistrz, doktor sztuki w dziedzinie nauk muzycznych, mąż, ojciec dwóch chłopców.

Urodził się w Kłodzku. W latach 1997–2004 był organistą kłodzkiego kościoła klasztornego pw. MB Różańcowej. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu (klasa organów prof. Marka Mikonowicza), Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa prof. Andrzeja Chorosińskiego) oraz Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie (klasa prof. Jona Laukvika).

Był stypendystą programu Erasmus w roku akademickim 2005/2006 w Conservatoire de Musique de Geneve (klasa prof. Vincenta Thévenaza). Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: Julian Gembalski, Edgar Krapp, Olivier Latry, Ludger Lohmann, Wolfgang Zerer, Bine-Katrine Bryndorf, Luca Basilio Ricossa, Jacques van Oortmerssen, William Porter. Laureat nagród i wyróżnień na konkursach organowych w Legnicy (2002, III miejsce) i Rumii (2004, wyróżnienie). Występował jako solista i akompaniator w Polsce, Czechach, Szwecji, Niemczech, Francji i Szwajcarii.

Obecnie mieszka w Świdnicy, gdzie jest wykładowcą Diecezjalnego Studium Organistowskiego (gra organowa, teoria, kontrapunkt) oraz rzeczoznawcą organowym. Jest również nauczycielem gry na organach w państwowych szkołach muzycznych – w Świdnicy oraz Wałbrzychu.

Razem z żoną Zuzanną prowadzi Fundację Dobrej Muzyki, w której odpowiada za materiały merytoryczne z zakresu historii i muzyki oraz przygotowywanie organów do koncertów.

Od 2013 roku piastuje prestiżową funkcję kantora Kościoła Pokoju w Świdnicy.

maciej@fundacjadobrejmuzyki.pl

Piotr Zapałowicz – Członek Zarządu

Piotr Zapałowicz – ekonomista, przedsiębiorca, wiolonczelista.

W 2006 r. ukończył Państwową Szkołę Muzyczną we Wrocławiu z tytułem zawodowym wiolonczelisty, a w 2011 r. obronił pracę magisterską w specjalności Handel Zagraniczny na kierunku Stosunki Międzynarodowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2010 i 2012 prowadził badania w Chile oraz Wenezueli, jest autorem kilku prac naukowych z dziedziny ekonomii tych krajów. Od 2011 do 2015 r. był dyrektorem generalnym na Polskę międzynarodowego dystrybutora elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, zaś w latach 2014-2015 pełnił funkcję eksperta sprzedaży w przedsiębiorstwie outsourcingowym. W latach 2015-2017 spełniał się jako ekonomista-badacz w międzynarodowej firmie, a od 2017 jest szefem sprzedaży i marketingu w największym studio filmów animowanych 2D w Polsce.

Od lat niezmiennie pełni wysokie funkcje w zarządach organizacji pozarządowych: w latach 2008-2012 był wiceprezesem zarządu d/s finansowych Stowarzyszenia Wrocławska Orkiestra Młodzieżowa, w 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, a od 2017 r. zasiada w radzie nadzorczej fundacji Great and Beautiful Poland. Jako członek Zarządu Fundacji Dobrej Muzyki od 2012 r. służy jej radą z zakresu finansów, przedsiębiorczości oraz kreowania wizerunku.

W wolnych chwilach gra w piłkę nożną, uwielbia dobrą literaturę, muzykę oraz podróże.

piotr@fundacjadobrejmuzyki.pl

piotr z daleka
ida z daleka

Ida Radecka – Członek Zarządu

Ida Radecka – studentka, działaczka pozarządowa, organizatorka życia kulturalnego.

Związana z Fundacją Dobrej Muzyki od 2015 roku, początkowo jako wolontariuszka. W 2016 r. ukończyła z wyróżnieniem studia I st. na kierunku Zarządzanie Kulturą i Mediami (specjalność Zarządzanie kulturą) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdnicy.

Odkąd pamięta, angażowała się w wiele inicjatyw – najpierw szkolnych, później miejskich – związanych najczęściej z kulturą i sztuką. Posiada doświadczenie przy organizacji kilku festiwali w Świdnicy oraz w Krakowie, m.in. FFD Okiem Młodych, FFF Spectrum, Jazz Juniors, DFF Slavangard, Otwarte Mieszkania.

W Fundacji pełni funkcję Mistrzyni Harmonii. Oznacza to mniej więcej tyle, co koordynowanie i nadzorowanie wszystkich działań Fundacji tak, by ze sobą jak najlepiej współgrały.

Zakres jej zainteresowań rozciąga się od muzyki, malarstwa, dizajnu, przez podróże, narciarstwo, tenis ziemny, aż po ochronę środowiska, nowe technologie i nowe media.

ida@fundacjadobrejmuzyki.pl

zarząd stojący na emporze