Dnia 26 października 2018 roku o godzinie 18.00 w Kościele Pokoju w Świdnicy została wykonana Kantata Reformacyjna. To kompozycja Stanisława Szczycińskiego do słów Jacka Cygana napisana w 2017 roku na 500-lecie Reformacji.

Kantata Reformacyjna to dzieło o formie oratoryjnej wypełnione muzyczną treścią z użyciem środków wyrazu od baroku aż do czasów współczesnych. Utwór ten przybliża słuchaczom ważne treści teologiczne i historyczne niosąc je w atrakcyjnej formie muzycznej.

narrator: Jacek Cygan
partie wokalne: Barbara Sobolewska-Szczycińska, Tomasz Lorek i Paweł Szczyciński
organy: Zuzanna i Maciej Batorowie
chór: Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze
orkiestra: Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu i sekcja rytmiczna
kierownictwo muzyczne: Stanisław Szczyciński