RODO

Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Drodzy Uczestnicy wydarzeń i innych form działalności Fundacji Dobrej Muzyki!
W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy, abyście zapoznali się z informacją Administratora Danych Osobowych.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie.
RODO w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Przepisy RODO zastąpiły obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie RODO obowiązuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Dlaczego Fundacja Dobrej Muzyki podlega RODO?

RODO podlega każda firma, jak również fundacja, która przechowuje dane osobowe osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Fundacja Dobrej Muzyki z siedzibą przy ul. Gen. W. Sikorskiego 15/4, 58-105 Świdnica.

Dlaczego powołaliśmy Fundację Dobrej Muzyki?

Fundacja Dobrej Muzyki jest organizacją pozarządową, działającą nieprzerwanie od 2012 roku na terenie Dolnego Śląska. Naszą misją jest uczenie lepszego rozumienia muzyki organowej. Idea założenia Fundacji Dobrej Muzyki narodziła się z muzycznej pasji Fundatorów podczas organizacji Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych w maju 2012 roku. Rozpoczęliśmy wówczas organizowanie koncertów muzyki klasycznej na terenie Dolnego Śląska, ponieważ brakowało ich w regionie. Dzięki temu odkryliśmy, że przybliżanie kolejnym osobom świata muzyki organowej rozwija je i uwrażliwia, a nam daje ogromną radość! Celem Fundacji jest działalność oświatowo – kulturalna, przede wszystkim w zakresie popularyzacji muzyki klasycznej i sakralnej, w szczególności: organowej, wokalnej, instrumentalnej; wspieranie i promocja młodych muzyków z Polski i z zagranicy; inicjowanie i nadzór profesjonalnych napraw i rekonstrukcji organów piszczałkowych oraz budowy nowych instrumentów w miejscach szczególnie do tego predestynowanych.

Skąd mamy Wasze dane osobowe? Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie m.in.:
– przy zapisie na newsletter Fundacji,
– przy okazji przelewów przychodzących bezpośrednio na konto bankowe Fundacji, na konto PayPal Fundacji oraz  poprzez portal Zrzutka.pl,
– z interakcji na naszym profilu na Facebooku, Instagramie oraz YouTube,
– podczas telefonicznych, ustnych i mailowych rezerwacji miejsc na koncerty.

Przetwarzamy dane osobowe uczestników organizowanych przez nas działań na żywo i wirtualnych. W naszej bazie przechowujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres email, numer telefonu oraz numer konta bankowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Waszych danych osobowych przez Fundację Dobrej Muzyki?

Wasze dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Podczas zapisów, w celu zapewnienia Waszego uczestnictwa w koncertach, wydarzeniach i spotkaniach (także na te, na które dokonujecie zgłoszenia), oraz organizacji tych koncertów, wydarzeń i spotkań. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO (1) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Pozyskujemy Waszą zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w celu informowania o naszych propozycjach wydarzeń, w których możecie wziąć udział:
rozsyłając SMS-ami lub pocztą elektroniczną (także w formie newslettera) materiały informacyjne, zapraszając:
– na koncerty i wydarzenia edukacyjne prowadzone na terenie Dolnego Śląska,
– na wydarzenia internetowe,
– na spotkania Regularnych Darczyńców – Klubu Przyjaciół Dobrej Muzyki,
– na spotkania Subskrybentów newslettera w ramach projektu Muzyczne Foyer;
oraz w celu wysyłania listów z materiałami Fundacji (np. podziękowania, informacje o sposobie gospodarowania środkami Fundacji z darowizn, gadżety itp.) pocztą tradycyjną.
W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Wasze dane osobowe udostępniamy Pracownikom i Wolontariuszom współpracującym z Administratorem w celu organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięć Fundacji w danym roku, na które dokonujecie zgłoszenia, parafii, w której odbywa się wybrany koncert lub wydarzenie (jeśli obowiązuje rezerwacja miejsc), oraz w celu kontaktowania się z Subskrybentami i Darczyńcami, są też udostępnione organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane podczas rezerwacji miejsc na wydarzenia przechowujemy do czasu zakończenia danego projektu. W przypadku rezygnacji usuwamy je niezwłocznie. Dane osobowe, pozyskane podczas przekazania darowizny na rzecz Fundacji oraz pozyskane za Waszą zgodą w celu przesyłania informacji o działalności Fundacji (np. poprzez newsletter lub SMS), przechowujemy do czasu wycofania przez Was zgody na ich przetwarzanie przez Fundację Dobrej Muzyki.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Wasze dane osobowe nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wasze prawa wobec Fundacji Dobrej Muzyki w zakresie przetwarzanych danych osobowych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień tych można skorzystać w następujący sposób:

 1. Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać
  1) sprostowania danych osobowych,
  2) ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane osobowe nie będą przetwarzane, ale pozostaną w bazie danych, do momentu żądania ich usunięcia.
 2. W przypadku rezygnacji z naszych propozycji, można:
  1) zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
  2) wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  3) zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 3. W przypadku żądania przeniesienia danych zostanie ono wykonane po przekazaniu do Fundacji Dobrej Muzyki zgody na ich przeniesienie.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Dobrej Muzyki danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

W przypadkach wymienionych w pkt. 2.1), 2.2) i 2.3) dane osobowe zostaną usunięte z bazy zarządzanej przez Fundację Dobrej Muzyki.

Jak zgłosić żądania realizacji Waszych praw dotyczących przetwarzania danych przez Fundację Dobrej Muzyki lub uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Dobrej Muzyki?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, wycofać zgodę na przetwarzanie, lub skorzystać z innych przysługujących Wam praw, opisanych powyżej, należy napisać do nas:

 • na adres e-mail: kontakt@fundacjadobrejmuzyki.pl
 • lub na adres pocztowy: Fundacja Dobrej Muzyki, ul. Gen. W. Sikorskiego 15/4, 58-105 Świdnica.

Zarząd Fundacji Dobrej Muzyki