Zapraszamy na drugi koncert z cyklu IV Koncerty Ziemi Świdnickiej!
For english version scroll down the page.

KONCERT ONLINE
Premiera na Facebooku i YouTube:
03.05.2021, PONIEDZIAŁEK, godz. 20:00

OBEJRZYJ KONCERThttps://youtu.be/P8fgG6g6Y3o
Retransmisja z kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym

Ewelina Zawiślak – flet
Agata Piotrowska-Bartoszek – obój
Katarzyna Wiwer – sopran
Zuzanna i Maciej Batorowie – organy

W programie:
Mikołaj z Krakowa, G.F. Haendel, M. Dring

Koncert będzie można zobaczyć wyłącznie na profilach Fundacji na Facebooku:
https://www.facebook.com/FundacjaDobrejMuzyki

oraz YouTube:
https://www.youtube.com/c/FundacjaDobrejMuzyki/videos

Wydarzenie towarzyszące: spotkanie „Muzyczne Foyer online” na Facebooku. Premiera nagrania o godz. 21:30.

O wykonawcach:

Katarzyna Wiwer foto
Fot. Modelina – Magdalena Kasperczak

Katarzyna Wiwer – śpiewaczka i propagatorka kultury. Jest absolwentką wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie. Szczególnie umiłowała muzykę dawną, która zajmuje najważniejsze miejsce w jej repertuarze, począwszy od monodii średniowiecznej (Hildegarda z Bingen), poprzez utwory Dowlanda, Zieleńskiego i Monteverdiego, pieśni Purcella i inne barokowe pieśni angielskie, liczny wybór kantat Buxtehudego i Bacha, dzieła oratoryjne Haendla, Mozarta, Haydna oraz wiele innych. Śpiewaczka nie stroni również od repertuaru pieśniarskiego i muzyki współczesnej, wykonując utwory Schuberta, Chopina, Szymanowskiego, Rodriga, aranżacje pieśni szkockich, aż po utwory pisane specjalnie dla niej. Ma na swoim koncie wiele prawykonań, zarówno utworów nowych, jak i pierwszych, czasem po setkach lat, współczesnych wykonań utworów z dziedziny muzyki dawnej (m.in. archiwalia jasnogórskie, podolinieckie, benedyktyńskie i inne).
Współpracuje z wieloma zespołami m.in: Lute Duo, Flores Rosarum, Polską Orkiestrą XVIII wieku, Celtic Triangle, Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną, a także znakomitymi kameralistami, jak Andrzej Zawisza, Irena Davidson, Henryk Kasperczak, Marek Szlezer, czy Michał Rot. Katarzyna Wiwer jest również założycielem oraz dyrektorem artystycznym zespołu muzyki dawnej Scepus Baroque.

Ewelina Zawiślak foto
Ewelina Zawiślak

Ewelina Zawiślak w 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi pod kierunkiem prof. Antoniego Wierzbińskiego. W latach 2003-2004 studiowała w Franz Doppler Institute w Budapeszcie w klasie prof. Jánosa Bálinta. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych kursach mistrzowskich. Otrzymała tytuł „Talent Muzyczny” podczas Tygodnia Talentów w Tarnowie (1995), dyplom finalisty Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej Gaetano Zinetti we Włoszech (2005), III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Austrii (2007), II nagrodę w kategorii duet fletowy na V Międzynarodowym Konkursie na flet solo „Il flauto ricercato”(2016), I nagrodą na VI Międzynarodowym Konkursie na flet solo „Il flauto ricercato” (2018). Wyróżniona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2010), Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za działalność artystyczną (2011), Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2014), Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną (2015), nagrodą indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2017 i 2018), Odznaką honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2019), Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020). Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą – w Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, na Węgrzech, w Niemczech, Chinach, Norwegii, na Słowacji i Ukrainie. Współpracowała z Tarnowską Orkiestrą Kameralną i orkiestrą Polish Camerata. Obecnie jest członkiem Polish Modern Orchestra. Jest współzałożycielką wielu zespołów: Flash Flutes, Mellow Five, Polskie Trio Fletowe, E&E, Empiria Trio, Tenerezza oraz założycielką Orkiestry Fletowej Akademii Muzycznej w Łodzi, z którą otrzymała w 2019 roku brązowy medal w kategorii „premiera fonograficzna” za płytę Fletowe impresje przyznany przez Global Music Awards w USA. Uczestniczyła w wielu nagraniach. Prowadzi kursy mistrzowskie i warsztaty metodyczne. Od 2002 roku jest muzykiem Filharmonii Łódzkiej, a od roku 2004 pedagogiem w Akademii Muzycznej w Łodzi w której od roku 2019 zatrudniona jest na stanowisku prof. AM w klasie fletu. W 2018 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego oraz została kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych. Od roku 2019 jest prezesem Fundacji „Muzyka do Potęgi” której celem jest działalność artystyczna, kulturalna, naukowa i edukacyjna.

 

Agata Piotrowska-Bartoszek to oboistka, urodzona w 1978 roku w Prudniku. Naukę gry na oboju rozpoczęła w PSM I i II stopnia w Zduńskiej Woli pod

Agata Piotrowska Bartoszek foto
Agata Piotrowska-Bartoszek

kierunkiem mgr Jadwigi Jędrzejewskiej. Studiowała w klasie prof. Józefa Ciepłuchy w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, którą ukończyła dyplomem z wyróżnieniem w roku 2003. Za wyróżniające się osiągnięcia w latach akademickich 2001/02 i 2002/03 uzyskała stypendium artystyczne Ministra Kultury. W 2005 rozpoczęła studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Jerzego Kotyczki i ad. Arkadiusza Krupy, które ukończyła z wyróżnieniem (2008). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem znakomitych oboistów: prof. Jerzy Kotyczka, Arkadiusz Krupa (Sinfonia Varsovia), Dudu Carmel (Israel Philharmonic Orchestra), Pascal Saumon (French National Orchestra), Gregor Witt (Staatskapelle Berlin), David Cowley (BBC National Orchestra of Wales). Do swoich najważniejszych osiągnięć artystycznych zalicza zdobycie Grand Prix na Międzynarodowym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów w Łodzi (2002). Otrzymała również nagrody w dziedzinie kameralistyki. Są to: II nagroda w kategorii „trio stroikowe” na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Warszawie (2001), II nagroda (pierwszej nie przyznano) w kategorii „trio stroikowe” oraz nagroda SPAM w postaci koncertu w Filharmonii Narodowej w ramach „Estrady Młodych” na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Warszawie (2003), III nagroda w kategorii „kwintet dęty” na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Warszawie (2005). Jako finalistka III Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana (2000) uzyskała nagrodę SPAM. W marcu 2014 roku w trakcie Jubileusz 25-lecia Orkiestry Kameralnej Polish Camerata została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasług za szczególne zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej. Ma w dorobku także wiele sukcesów pedagogicznych.
Gra na instrumencie marki „Ludwig Frank” Berlin.

 

 

 

Zuzanna i Maciej Batorowie – małżeństwo organistów. Od 2011 roku
związani ze Świdnicą, gdzie tworzą jedno z najbardziej zauważalnych centrów muzyki organowej w Polsce. Prowadzą Fundację Dobrej Muzyki, w której realizują swoją misję – uczenie lepszego rozumienia muzyki organowej. W ciągu 6 lat działalności Fundacji zorganizowali ponad 150 koncertów zapraszając wybitnych artystów z całego świata. Para koncertuje w wielu krajach europejskich jako duet organowy wykonując autorskie transkrypcje organowe na 4 ręce. Rodzice Bernarda, Leonarda i Henryka.

Zuzanna i Maciej Batorowie foto fot. Księżar 2020
Zuzanna i Maciej Batorowie – fot. Księżar

 

[ENGLISH VERSION]
IV Concerts in the Świdnica Region

ONLINE CONCERT
Online premiere on Facebook and YouTube:
03.05.2021, MONDAY, 8 PM
Retransmission of the concert from the Church in Witoszów Dolny

Ewelina Zawiślak – flute
Agata Piotrowska-Bartoszek – oboe
Katarzyna Wiwer – soprano
Zuzanna i Maciej Batorowie – organ

Programme:
Mikołaj from Krakow, G.F. Haendel, M. Dring

Accompanying event: Music Foyer meeting online – retransmission at 9:30 PM on Facebook.

YOU ARE WARMLY INVITED!

 

Dyrektor artystyczna / Artistic Director: Zuzanna Bator
Organizator / Organizer: Fundacja Dobrej Muzyki
Współorganizatorzy / Co-organizers: Parafia w Lutomii Dolnej, Parafia w Witoszowie Dolnym, Parafia w Bojanicach
Mecenasi / Donors: Przyjaciele Dobrej Muzyki
Partnerzy / Partners: Fundacja PZU, Gmina Świdnica, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Koncerty dofinansowano ze środków Fundacji PZU, z budżetu Gminy Świdnica oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

www.fundacjadobrejmuzyki.pl       www.umwd.dolnyslask.pl

plakat Witoszów IV KZŚ wiosna 2021