Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Organy – historia i przyszłość”

International Conference „Organ – the history and the future”

 

Nagranie konferencji dostępne jest na naszym kanale na YouTube:

https://www.youtube.com/live/yV83y-s0sBI?feature=share

 

Zapraszamy do wysłuchania także koncertu wieńczącego całodzienną konferencję:

https://youtu.be/sAagu_3SAtM 

 

Informacje praktyczne

 

Formuła hybrydowa – stacjonarnie i online

Świdnica, Placu Pokoju, 24.02.2023
godz. 9:00-15:00 – konferencja
godz. 18:30-19:30 – koncert organowy

Wstęp na konferencję (udział stacjonarny)

Obowiązują zapisy mailowe

 • na adres: kontakt@fundacjadobrejmuzyki.pl
 • napisz do nas maila o tytule „Konferencja – udział stacjonarny”, w treści podając imię i nazwisko oraz informację, że chcesz wziąć udział na miejscu DO GODZ. 19:00 w czwartek (23.02.2023 r.)
 • Limit miejsc: 20.

Wstęp na koncert

wolny (nie obowiązują zapisy).

Program koncertu:

Prof. Hans Fidom (Uniwesytet w Amsterdamie) – organy

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
« Pièce d’orgue » BWV 572
Fantasie BWV 537/1
Choral « Dies sind die heil’gen zehn Gebot » BWV 678 (Clavierübung) Fuge BWV 537/2

Prof. Zuzana Ferjenčikova (Codarts Rotterdam) – organy

Robert Schumann (1810-1856):
Vier Skizzen für den Pedalflügel, op.58
I. Nicht schnell und sehr markiert II. Nicht schnell und sehr markiert III. Lebhaft
IV. Allegretto
Symphonie – Improvisation

Udział online w konferencji i koncercie:

bezpłatnie na kanale Fundacji Dobrej Muzyki na YouTube.
Ramowy plan wydarzeń:
9:00 – rozpoczęcie
9:30-15:00 – wykłady 4 zaproszonych prelegentów z przerwą
18:30-19:30 – koncert na 220. urodziny Christiana G. Schlaga w Kościele Pokoju w Świdnicy
Prelegenci:
Prof. Zuzana Ferjenčikova (Codarts Rotterdam
Prof. Hans Fidom (Uniwesytet w Amsterdamie)
Dr hab. Stephan Aderhold (Uniwersytet w Berlinie
Dr Maciej Bator (Kościół Pokoju w Świdnicy)
Wykłady zagranicznych prelegentów będą wygłoszone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

O konferencji

Misją Fundacji Dobrej Muzyki jest uczenie lepszego rozumienia muzyki organowej, czym zajmujemy się na co dzień. Naszym marzeniem jest także poszerzanie wiedzy o organach, kształcenie organistów i dbanie o instrumenty.

Pierwsza organologiczna konferencja naukowa organizowana przez Fundację będzie więc poświęcona organom jako instrumentowi przeszłości i przyszłości. Zapraszając wykładowców z Polski, Niemiec i Holandii, chcemy skonfrontować różne punkty widzenia na organy i muzykę organową. Prelegenci będą opowiadać o organach historycznych i współczesnych, a także o historii wytwórni organów Schlag i Synowie. Nie zabraknie także tematu organowej wirtuozerii i jak kształtowała się przez wieki.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami m.in. budownictwa organowego, wirtuozerii czy historii dawnej wytwórni Schlag i Synowie.
Zaproszenie kierujemy szczególnie do:
– studentów i przedstawicieli kół naukowych,
– wykładowców akademickich,
– muzyków,
– nauczycieli gry na organach,
– pasjonatów historii regionu, muzyki, instrumentów,
– melomanów.

Sylwetki Prelegentów

 1. prof. ZUZANA FERJENČÍKOVÁ
  jest słowacką organistką, pianistką i kompozytorką. Kształciła się od wczesnego dzieciństwa w rosyjskiej tradycji fortepianowej, podjęła studia organowe w konserwatorium w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz na uniwersytetach w Bratysławie i Wiedniu. Na jej grę szczególny wpływ wywarło nauczanie i współpraca z jej Mistrzem Jeanem Guillou (Paryż).
  Laureatka wielu nagród na międzynarodowych konkursach; w 2004 roku jako pierwsza kobieta otrzymała pierwszą nagrodę na Międzynarodym Konkursie Improwizacji Organowej w Haarlem w Holandii.

  Od września 2021 roku jest profesorem organów na Codarts University w Rotterdamie. Prowadzi kursy mistrzowskie z improwizacji i bierze udział w międzynarodowych jury konkursów organowych, kontynuuje intensywną karierę koncertową i nagraniową.
  Jako artystka koncentruje się na okresie romantycznym i muzyce XX wieku, w szczególności twórczość Franza Liszta i Jeana Guillou. Jako kompozytorka pisze utwory na organy, fortepian i różne formacje instrumentalne. Jest autorką wielu transkrypcji utworów fortepianowych i orkiestrowych na organy.
  Nagrywała jako wyłączna artystka dla niemieckiej wytwórni MDG (Musikhaus Dabringhaus und
  Grimm). Wydane płyty: Guillou Organ works vol. 1; Liszt Organ works vol. 1. Od 2022 roku jest
  artystką nagraniową niemieckiej wytwórni AEOLUS.
 2. prof. HANS FIDOM
  jest profesorem Studiów Organowych na Vrije Universiteit Amsterdam i kierownikiem Programu Badawczego w Orgelparku, również w Amsterdamie. Jego głównym zadaniem jest przemyślenie przyszłości organów, obecnie, gdy tradycyjne wsparcie maleje z powodu sekularyzacji i mainstreamowych strategii marketingu koncertowego w salach koncertowych. W swojej pracy Fidom łączy najnowsze filozofie dotyczące kultury, estetyki i etyki ze sztuką budowania organów i gry na organach.Kluczowe jego zdaniem jest to, że organy są przede wszystkim o dźwięku: w rzeczywistości dostarczają muzykom najbogatszych dostępnych dźwięków, inspirując ich do wspaniałej i wyjątkowej muzyki. Zamiast redukować organy do maszyny, należy je celebrować jako obraz, zwierciadło wielu kultur dzisiaj i w przeszłości. Fidom opublikował wiele na ten temat w wielu warstwach kulturowych, starając się dotrzeć do jak największej liczby odpowiednich budowniczych organów, nabywców, właścicieli, graczy. Powoli Ruch Nowych Organów nabiera kształtu, jak mówimy, z tak zwanymi hiperorganami w jego centrum. Hiperorgany oferują możliwość zabezpieczenia piękna historycznego brzmienia organów na przyszłość poprzez opracowanie nowych inteligentnych technologii.Kiedy jego harmonogram na to pozwala, Hans Fidom gra również na organach. Jako organista uczył się gry na organach drogą samokształcenia od wielkich holenderskich organistów, takich jak Willem Hendrik Zwart, Jos van der Kooy i Klaas Hoek.
 3. Dr Stephan Aderhold o sobie pisze tak:
  Studiowałem muzykę i filozofię w Rostocku i Berlinie. W 2002 roku ukończyłem studia magisterskie na temat synestezji i estetyki synmodalnej. W 2008 roku uzyskałem doktorat na Wydziale Filozoficznym III Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W mojej pracy doktorskiej studiowałem topos snu jako motyw pobożności w XVIII-wiecznej hymnologii.Od 2008 roku pracuję w Polsce przy kościele Pokoju w Świdnicy. Kościół Pokoju został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 16.12.2001 roku.
  Opiekuję się w Kościele Pokoju Archiwum, które swoimi wyjątkowymi zasobami dokumentuje historię tego światowego dziedzictwa UNESCO. Strona główna naszego archiwum i biblioteki znajduje się pod adresem: http://www.kosciolpokoju.pl/biblioteka.W 2012 roku ukończyłem katalogowanie archiwów i musicali Archiwum Pokoju. Katalog jest stale rozwijany wewnętrznie i wydawany w odpowiednim czasie w drugim wydaniu.
  W 2015 roku ukończyłem badania nad historią muzyki Kościoła Pokoju. Jest to 900-stronicowa rozprawa.W latach 2015-2018 zajmowałem się kantatami Benjaminem Schmolckiem, urodzonym w 1672 roku, który w latach 1702-1737 pracował w kościele pokoju w Świdnicy. To badanie zakończyłem w październiku 2018 roku.W latach 2019-2022 badałem struktury muzyczne wyznaniowe i międzywyznaniowe związki muzyczne w otoczeniu Śląskich Kościołów Pokoju w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. W szczególności badałem żydowskie kantory i żydowski krajobraz muzyczny w tych miastach na Dolnym Śląsku. Badanie nosi tytuł: „Muzyka religijna w otoczeniu śląskich kościołów pokoju na Głogowie, Jaworze i Świdnicy z uwzględnieniem kantorów żydowskich”.
 4. Dr Maciej Bator jest organistą, pedagogiem, doktorem sztuki. Gry organowej uczył się w Wałbrzychu, Warszawie (klasa organów prof. A. Chorosińskiego), Genewie (klasa organów prof. Vincenta Thevenaz), Göteborgu, Stuttgarcie (klasa organów Jona Laukvika) i Krakowie. Od 2009 roku pracuje w Świdnicy.Jest kantorem Kościoła Pokoju, nauczycielem, organistą liturgicznym i koncertowym. W roku 2020 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura w Sieci”.Wspólnie z żoną Zuzanną nagrał dwie płyty z muzyką organową „Organy Bazyliki NMP w Bardzie” i „Anioły wracają do gry” w Kościele Pokoju w Świdnicy, ponadto organizuje festiwale muzyczne oraz nowatorskie działania dydaktyczne. Jest ojcem Bernarda (2013), Leonarda (2015) i Henryka (2020).

Organizacja konferencji jest możliwa dzięki:

Organizatorzy: Fundacja Dobrej Muzyki, Kościół Pokoju w Świdnicy
Partnerzy: Fundacja PKO Banku Polskiego, Grupa Azoty
Patronat: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek
Partner technologiczny: Ars Sonora Studio