Dokładnie 27 lutego 1803 r. w Staschwitz na pograniczu Turyngii i Saksonii urodził się Christian Gottlieb Schlag – założyciel świdnickiej wytwórni organów piszczałkowych „Schlag und Söhne”. Jako że dziedzictwem rodziny Schlagów zajmujemy się od 2016 roku (głównie poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga), ważne jest dla nas uczczenie tej symbolicznej dla nas daty, by przez cały rok rozpowszechniać wiedzę o tym dawnym świdnickim budowniczym organów.

[Aktualizacja – wynik zbiórki]

Dzięki hojności słuchaczy niedzielnego koncertu przekazaliśmy na pomoc Ukrainie kwotę 2 150 zł! Już w poniedziałek, 28.02.2022, wykonaliśmy przelew

na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), aby w naszym imieniu zaniosła pomoc tym, którzy jej teraz potrzebują.

Dziękujemy za to wsparcie! Zbiórka się nie kończy – cały czas można przekazywać pieniądze na ten cel np. tutaj: https://www.pah.org.pl/sos-ukraina/

 

Zapraszamy na koncert organowy / Organ concert of:

219. Urodziny Schlaga! / 219th Birthday of Ch. Schlag!
Zuzanna Bator i Maciej Bator – organy / organ

Program / Programme: Max Reger, Alexandre Guilmant i improwizacje na temat S-C-H-L-A-G

27 lutego 2022, niedziela / 27th February 2022, Sunday
godz. 12:00-12:40 / 12:00-12:40 AM
Kościół Pokoju w Świdnicy / The Church of Peace in Świdnica (Poland)
WSTĘP WOLNY / ENTRY FREE

Dzięki działalności Schlaga Świdnica w XIX i 1. poł. XX stanowiła wiodący ośrodek budowy organów na Śląsku. Instrumenty tej firmy są znane na całym świecie – do dziś zachowało się ich ok. 700, z czego wiele na terenie Dolnego Śląska.

 

❗Ważny komunikat!
Drodzy, Koncert „219. Urodziny Schlaga” odbędzie się w zaplanowanym terminie, czyli 27.02.2022, w niedzielę, o godzinie 12.00.

Wspólnie z bp Waldemarem Pytlem, gospodarzem Kościoła Pokoju w Świdnicy, uzgodniliśmy, że pieniądze zebrane podczas tego niedzielnego koncertu przekażemy Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) na pomoc Ukrainie. 💙💛

Wybrana zbiórka, którą wesprzemy dzięki Wam:

UKRAINA

Zuzanna i Maciej Batorowie oprócz zapowiedzianego programu wykonają też hymn Ukrainy.

Wysyłamy Wam dużo spokoju, nadziei i dalej będziemy służyć tym, co mamy najlepszego – muzyką przynoszącą wytchnienie. 🙏

Jeśli potrzebujecie teraz na chwilę oderwać myśli od bieżących spraw i nabrać sił na kolejne dni, czekamy na Was w niedzielę (na miejscu i online na Facebooku).

/ENG/
❗Important information!
Dear Listeners, the concert 219. “Schlags Birthday” will take place at the scheduled time – Sunday, 12 o’clock.

Together with Bishop Waldemar Pytel, the host of the Church of Peace in Schweidnitz, we have agreed to donate the money we will collect during the concert to the Polish Humanitarian Action (PAH) for the support to Ukraine. 💙💛

Selected collection that we will support thanks to you:

UKRAINA

Zuzanna and Maciej will play also Ukrainian national anthem.

We’re sending you a lot of peace and hope and will continue to offer you the best we have – music for calming. 🙏

If you want to recharge your batteries for the next few days, we look forward to seeing you on Sunday (on site and online on Facebook).

Ми з вами!

Organizatorzy: Kościół Pokoju w Świdnicy i Fundacja Dobrej Muzyki
Mecenasi: Darczyńcy Fundacji Dobrej Muzyki

Źródło: http://um.swidnica.pl/…/rozdz2_EncyklopediaSwidnicy.pdf

fot. Bartek Barczyk Photography / Kościół Pokoju w Świdnicy 2020